Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 2

VivaChek Laboratories, Inc.

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT CHO MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT VIVA CHECK INO - VGS01-015

Liên hệ: 0977.147.609

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Que thử đường huyết cho máy VIVA CHECK INO có 8 đầu điện tử giúp:

Hiệu chuẩn mã (tự động mã hóa)

Đảm bảo đủ cỡ mẫu

Loại bỏ sự suy giảm HCT (hematocrit)

Loại bỏ nhiễu do nhiệt độ

Kiểm tra các thiệt hại có thể có của que thử

Kiểm tra độ ẩm

Giá thông thường
0 VND
Giá thông thường
Giá bán
0 VND
Đã bao gồm thuế.