Nội thất y tế

Chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất chuyên dụng trang bị cho các cơ sở y tế, phục vụ hiệu quả trong công tác y tế của hầu hết các cơ sở y tế sự nghiệp như bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế khác.