Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 1

Royal

Ống đặt nội khí quản không bóng (Airway) A - 7411

Liên hệ: 0977.147.609