DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN

0.00

Dung tích: 9.46ml.

Thành phần hóa chất: 5.0% H2O2 + 0.01% Ag+

Dùng cho tất cả các dòng máy phun.